Boekhouding

Indien zich een dispuut voordoet met de belastingdienst kan Vissers Executive Security Services BV u bijstaan in het verzamelen van fiscaal relevante feiten. Wij controleren, bewerken, analyseren en verzamelen feiten en geven dat weer in een rapport dat als bewijs kan dienen richting de belastingdienst.
Bij vermeende fraude zal het onderzoek zich richten op betrokkenen. Indien het onderzoek verlangt dat elders onderzoek nodig is waarin subjecten moeten worden geobserveerd of wanneer er persoonlijk nader onderzoek nodig is, zal Vissers Executive Security Services dit uitvoeren.
De taken omtrent persoonlijk onderzoek en die van fiscale aard worden niet door dezelfde persoon uitgevoerd. De rapportage zal wel gezamenlijk worden aangeboden.

Intellectueel eigendom en (merken)fraude

Indien er sprake is van intellectueel eigendom en uw eigendom door derden onrechtmatig gemaakt en verspreid wordt, doet Vissers Executive Security Services onderzoek naar de herkomst. Indien nodig kunnen wij pseudokopers inzetten. Ook bij twijfel van echtheid kunnen wij dit onderzoeken aan de hand van kenmerken van echtheid.
Andere vormen van fiscale fraude waarbij Visser Executive Security Services u van dienst kan zijn, zijn de volgende:

Verzekeringsfraude

  • Indien een tussenpersoon fraudeert in de bemiddeling tussen verzekeraars en verzekerden.
  • Indien een verzekerde onrechtmatig informatie verzwijgt of verdraait om geld te verkrijgen van het verzekeringsbedrijf.
  • Bij opgaven rond ziektekosten of ziekenhuisopnames (buitenland).

Investeringsfraude

  • Indien geld wordt doorgesluisd naar andere bedrijven en het betreffende bedrijf failliet gaat.
  • Wanneer u een financiële injectie wordt aangeboden en u daar vooraf een bepaalde fee voor moet betalen (het toegezegde geldbedrag krijgt u nooit).

Mocht u last hebben van een andere vorm van fraude die hier niet genoemd wordt, betekent dit niet dat wij deze niet kennen of daar geen onderzoek naar doen.
Vraagt u ons er dus naar!