In geval u een nieuwe medewerker wil aannemen of een nieuwe zakelijke relatie wil aangaan kan het verstandig zijn vooraf informatie te verzamelen omtrent de achtergrond van deze persoon. Het screenen van werknemers of een nieuwe zakelijke relatie kan meer zekerheden bieden. Denk hierbij aan antecedenten, concurrentiebeding, integriteit en natuurlijk de juistheid omtrent het CV van (nieuwe) medewerkers. Vissers Executive Security Services doet onderzoek naar het profiel, de werkervaring, kredietwaardigheid en referenties van de betreffende persoon alsmede de echtheid van de diploma’s.

Vanzelfsprekend vindt screening alleen plaats met schriftelijke toestemming van de kandidaat.