Observeren is het systematisch bestuderen van verschijnselen. Dit kunnen zowel objecten als personen zijn, ook wel subjecten genoemd. Het subject wordt door ons gedurende een bepaalde tijd gevolgd waarbij alle relevante voorvallen vastgelegd worden om te kunnen dienen als bewijs. Dit doen wij zowel vanuit een statische (vaste) post als op een dynamische manier, waarbij het subject door ons gevolgd wordt.
Vissers Executive Security Services zal altijd de gebeurtenissen proberen vast te leggen via foto- of filmmateriaal. Met behulp van diverse middelen en door vooraf goed gebruik te maken van de mogelijkheden die voorhanden zijn, zijn wij elke keer weer in staat het benodigde bewijs te leveren.
De observaties kunnen zowel preventief als repressief worden uitgevoerd.

Preventief

Observaties kunnen onopvallend maar ook zeer opvallend worden uitgevoerd. Ter bescherming van persoon, goederen en/of locaties kijken wij vooraf naar mogelijke bedreigingen. Ook observeren wij transporten, waardoor in een vroeg stadium kan worden ingegrepen of voorkomen kan worden dat een bedreiging wordt voortgezet, het zogeheten stukmaken van een actie. Dit passen wij voornamelijk toe bij transporten die door moeten gaan en waarbij vertraging niet of nauwelijks tolerabel is.

Repressief

In een rechtszaak kunnen wij optreden als getuige en kan onze rapportage dienen als bewijs. Om een rapport op te kunnen maken of om getuige te kunnen zijn moeten wij redenen van wetenschap hebben. Onderzoek en dus ook observaties zijn hiervoor nodig.

Alle mensen die werkzaam zijn bij Vissers Executive Security Services en ingezet worden bij observaties hebben deze technieken door de nodige lessen maar vooral door veel te doen verkregen. Onze werknemers hebben jarenlange werkervaring opgedaan bij de overheid tijdens diverse recherche- en beveiligingsopdrachten.