Indien u slachtoffer bent geworden van diefstal of enige vorm van fraude wilt u natuurlijk weten hoe dat heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk dat het voorval opgelost wordt. Ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn.

Vissers Executive Security Services doet onderzoek in het geval u benadeeld bent en daarvoor het bewijs geleverd wil hebben. Of het nu gaat om diefstal, oplichting, valsheid in geschrifte, het schenden van het concurrentiebeding of onrechtmatig ziekteverzuim, Vissers Executive Security Services voert het gehele onderzoek uit en zal dit in een rapport aan u presenteren. In veel gevallen wordt de rapportage onderbouwd door beeldmateriaal en/of uittreksels uit registers.
Naast de bewijsvoering kijken wij ook naar de manier waarop het voorval heeft kunnen plaatsvinden en adviseren wij u in het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen.

Voor het toepassen van preventieve technische hulpmiddelen zoals camera- en inbraak systemen of hang- en sluitwerk kunnen wij u van het nodige advies dienen.

We komen graag bij u langs voor een intakegesprek. Op basis daarvan maken wij vrijblijvend een plan van aanpak met een daaraan gekoppelde offerte. Na uw akkoord gaan wij aan het werk.

Actum qui sapienter monebat (Laten zij die gewaarschuwd zijn verstandig handelen.)