Bedrijfsprofiel

Vissers Executive Security Services is gespecialiseerd in acute service- en dienstverlening voor de zakelijke markt. Wij staan garant voor een snelle specialistische repressieve en/of preventieve aanpak van criminaliteit. Wij hebben de kracht om adequaat op te treden op het moment en de plaats waar het gewenst is.
Vissers Executive Security Services is aan geen enkele andere organisatie gebonden. Daardoor staan wij borg voor een objectieve en deskundige aanpak. De belangen van de opdrachtgever staat altijd centraal en worden door ons nauwlettend in de gaten gehouden.
Vissers Executive Security Services is op het gebied van beveiliging en recherchewerkzaamheden voor veel doeleinden inzetbaar.

Vanzelfsprekend hebben de personen die bij ons in dienst zijn allen de nodige diploma’s en ervaring. Zij zijn allen goed getraind in het onderzoeks- of beveiligingsgebied waar zij worden ingezet.

Beveiliging
De afdeling beveiliging richt zich op de zakelijke markt en biedt zijn diensten aan op het gebied van consultancy, objectbeveiliging, security driving en transportbeveiliging.

Recherche
De afdeling recherche richt zich op de zakelijke markt en non-profit organisaties en doet onderzoek naar fraude. U kunt ons inschakelen voor zaken als diefstal, verduistering, onrechtmatig ziekteverzuim en valsheid in geschrifte. Daarnaast zijn wij een van de weinige onderzoekbureaus in Nederland die zich bezighouden met de aanpak van woonfraude. Vissers Executive Security Services doet tevens forensisch onderzoek op zowel financieel- als digitaal gebied.

Vissers Executive Security Services wordt door het Amerikaanse Consulaat en de Canadese Ambassade aanbevolen voor het afnemen van vingerafdrukken.
Voor een security clearance, zakendoen in het buitenland, een vergunning aanvraag of emigratie wij zorgen dat de nodige documenten correct worden ingevuld.
Ook bij het volgen van een vliegopleiding op last van de Federal Aviation Administration (FAA) nemen wij uw vingerafdrukken af.

Over ons

Vissers Executive Security Services is een onafhankelijk bedrijf waarin veel kennis en ervaring vertegenwoordigd is.

Na een carrière bij de politie startte J. Visser een recherchebedrijf. Vanaf 2011 werd ook gestart met beveiligingswerkzaamheden. Vissers Executive Security Services is uiteindelijk het bedrijf dat hieruit is ontstaan, een combinatie van recherche- en beveiligingsactiviteiten. Wij worden gekenmerkt door onze snelle service en deskundige aanpak.

Opleidingen
Naast de preventieve en repressieve aanpak houdt Vissers Executive Security Services zich ook bezig met trainingen en opleidingen.

Diverse opleidingen/ trainingen zijn en worden door ons verzorgd voor de overheid, semioverheid, non-profit organisaties en bedrijfsleven